Avís legal        
       
El lloc web i el domini pratsdelacarrera.org corresponen al centre Prats de la Carrera, amb CIF R1700105H i domicili al carrer d’Anselm Clavé núm. 33, de Palafrugell (CP 17200), adreça electrònica pratsdelacarrera@vedruna.cat.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen 
al centre Prats de la Carrera, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. El centre Prats 
de la Carrera presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. El 
centre Prats de la Carrera n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes 
finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar 
expressament la seva pertinença al centre Prats de la Carrera, que es reserva el dret a 
iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per 
qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a 
pratsdelacarrera.org (framing).


PROTECCIÓ DE DADES
El centre Prats de la Carrera entén que en el moment d’omplir els formularis que 
figuren en el lloc, l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la 
recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Excepte 
indicació expressa en sentit contrari aquestes dades s’integraran als fitxers del centre 
Prats de la Carrera per al seu tractament amb les finalitats que s’indiquin en cada cas. 
Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i 
cancel·lació tot adreçant-se al centre Prats de la Carrera per qualsevol mitjà. Poden 
obtenir més informació sobre els criteris i mesures en matèria de tractament de dades 
tot adreçant-se a les adreces del centre que figuren a l’inici d’aquesta nota.
RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que al centre Prats de la Carrera actua amb el màxim de diligència possible, es 
pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el 
moment que l’usuari del lloc web el consulti. 
El centre es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense 
avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
El centre no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços 
inclosos en el lloc.


CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret 
de l’estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció 
territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte 
d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués 
correspondre.