Fotos

Sortida "Girona" 3r

En aquesta sortida a Girona hem hagut de localitzar 18 punts importants de la ciutat que havíem treballat prèviament a classe. A l'arribar a cada un d'ells, havíem de fotografiar-los i contestar unes preguntes d'un formulari.